Nyheder

Spørgsmål til byråd om redningsbåd

Til byrådsmødet den 30. april er der kommet spørgsmål til byrådet.

Læs mere

Byrådsmedlemmer samles om regionen

10 byrådsmedlemmer var med til konference i Business Region Aarhus.

Læs mere

Start bekæmpelse af kæmpebjørneklo nu

I Odder Kommune er alle grundejere forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørneklo på egne arealer.

Læs mere

Indbydelse til borgermøde

Borgermøde om klimatilpasning ved Odder Museum.

Læs mere

Kom til byrådsmøde

Mandag den 30. april er der byrådsmøde kl. 17.00 og spørgetid kl. 16.45.

Læs mere

Pulje til forskønnelse af byområder

Indkaldelse af ansøgninger til Odder Kommunes pulje til forskønnelse af byområder.

Læs mere

Åbningstider

Odder Rådhus holder lukket bededag 27. april og 1.maj efter kl. 12.

Læs mere

Barnevognsruten lægger vejen forbi Odders ældre

Som et frivilligt initiativ har Odder Kommunes Hjemmepleje opstartet Barnevognsruten, hvor byens ældre kan få besøg af forældre og deres babyer

Læs mere

Start bekæmpelse af kæmpebjørneklo nu!

I Odder Kommune er alle grundejere forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørneklo på egne arealer.

Læs mere

Centralisering af erhvervsservice møder kritik

Et forslag om at samle den personlige vejledning af iværksættere og virksomheder i regionale centre møder massiv kritik fra både erhvervsliv og kommuner.

Læs mere

Fuldt hus til sommerhusmøde

Odder Kommune og Kystlandet inviterede lokale sommerhusejere til inspirationsdag

Læs mere

Elever vinder madpakkedyst

Elever lavede flotte madpakker og vandt konkurrence.

Læs mere

Odder vil på verdenskortet

Odder Kommune sætter gang i en borgerinddragende proces, der skal styrke VitaPark.

Læs mere

Seniorrådets Årsberetning 2017

Læs om seniorrådets arbejde i årsrapporten.

Læs mere

Vi synger sammen i Musikhuset

De frivilliges demensteam i Odder arrangerer fælles kørsel til "Husker du, vi synger sammen" i Musikhuset Aarhus.

Læs mere

Gylling Skole sætter fokus på læringsfællesskaber

Gylling Skole & Børnehus har besluttet at sætte fokus på ”Professionelle Læringsfællesskaber” (PLF) næste skoleår.

Læs mere

Tilsyn af naturområder

Odder Kommune udfører naturtilsyn i den kommende periode.

Læs mere

Vil du have indflydelse på dit barns skole og daginstitution?

Kom og høre mere om den fælles bestyrelse for landsbyordningerne, for Vestskolen og for Parkvejens Skole og Ungdomsskolen.

Læs mere

Aarhus Letbane har indsendt ansøgning for letbanetog

Arbejdet med at få godkendt Odder- og Grenaabanen fortsætter.

Læs mere

Byen skal udvikles

Realdania indgår i et samarbejde med Odder Kommune om udarbejdelsen af en byudviklingsstrategi.

Læs mere

Ashramafonden uddeler legater

Der er nu mulighed for at søge om legater for en samlet legatsum af 21.000 kr. fra Ashramafonden.

Læs mere

𝗕læs på Odder Musikskole

Over 80 elever og lærere blæste igennem fra tidlig morgen til sen eftermiddag på Vestermarken.

Læs mere

Kom til dialogmøder for kulturaktører

Vil du være med til at samarbejde for at styrke kulturen i Region Midtjylland?

Læs mere

Hjælp med at evaluere forsøg med sivetrafik

Forsøg med sivetrafik i den vestlige del af handelsgaden Rosensgade ophørte d. 1. april 2018. Fortæl hvad du mener om forsøget.

Læs mere

Fokus på erhverv og udvikling på Tunø

Tunø Erhvervsforening holdt erhvervstræf onsdag den 4. april.

Læs mere

Invitation til en rumrejse

VitaPark inviterer på en rumrejse, hvor du kan være med til at udvikle fremtidens rum for sundhed, kultur og erhverv.

Læs mere

Invitation til Fællesskabsmøde og Generalforsamling

Fællesskab, personligt engagement og en generalforsamling er på dagsordenen i Frivilligcenter Odder.

Læs mere

Udbud af grund på hjørnet af Stenslund og Østermarksvej

Odder Kommune sælger ejendommen beliggende på hjørnet af Stenslund og Østermarksvej.

Læs mere

​Vej & Park skifter navn

Fra den 1. april bliver Vej & Park til Fælles Drift & Service.

Læs mere

Byrådsmedlem Ole Lauth er død

Læs mere

Mere liv og vækst i sommerhusområderne

Møde for sommerhusejere for at få flere turister til kommunen.

Læs mere

Vådområde ved Fensholt

Byråd siger god for nyt vådområde ved Fensholt By, der forbedrer vandmiljøet.

Læs mere

Politikere efterspørger borgerinddragelse

Vil afprøve nye måder at involvere borgere i budgetlægning

Læs mere

Nye muligheder for landsbyudvikling

Et forsøgsprojekt i Odder Kommune skal knække koden for forfaldne bygninger i landsbyerne.

Læs mere

Info om mulig strejke/lockout

Store dele af den kommunale service kan blive ramt af en arbejdskonflikt.

Læs mere

Mere fokus på erhvervslivet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en ny erhvervsudviklingsstrategi.

Læs mere

Påsken i Odder

Arrangementer i Odder by, biblioteket og Økologiens Have.

Læs mere

Ny indsatsplan for bjørneklo

Byrådet har vedtaget en ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Læs mere

Skole får nyt navn

Den sammenlagte skole kommer til at hedde Vestskolen med afdeling Skovbakken og afdeling Vestermarken.

Læs mere

Se det arkiverede byrådsmøde

Det arkiverede byrådsmøde fra mandag den 19. marts kan ses på Odder TV.

Læs mere

Første spadestik til nyt kapel

Byggeriet af et nyt kapel er begyndt.

Læs mere

Analyse skal sikre bedre inklusion

Odder Kommune har sat en stor undersøgelse af inklusion i dagtilbud og skoler i gang.

Læs mere

Det nye byråd er kommet godt fra start

De 19 byrådsmedlemmer i Odder Kommune har drøftet samarbejde og visioner.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Kursus for unge i at tackle angst og depression.

Læs mere

Renseri-grund skal renses

Oprensningen i Boulstrup skal sikre rent drikkevand til borgerne i Odder Kommune

Læs mere

God fremdrift på anlægsarbejdet mod Odder

Letbanen arbejder intensivt på at få de nødvendige godkendelser

Læs mere

Status på letbanen

Derfor bliver åbningen af Odder- og Grenaabanen forsinket

Læs mere

Book en tid hos en sagsbehandler

Byggeskranken bliver nedlagt, og der bliver åbnet for personlig service.

Læs mere

Sikkerhed på isen

Gode råd til sikker færdsel på isen og i tilfælde af ulykker.

Læs mere

Kom til workshop om at lave events i foreninger

Læs mere

Lev Livet i Odder

Er du 65+, og vil du gerne leve et sundere dit liv? Så kan du få hjælp til det, sammen med andre.

Læs mere

Ny kyst-pulje til jyske foreninger

Har du et projekt, som kan bidrage til flere gode liv på Danmarks kyster?

Læs mere

Plejecentre får fast tilknyttede læger

Målet er bedre behandlinger og færre indlæggelser.

Læs mere

Olielæk i Hou

Vær forsigtig, når du færdes i Hou torsdag-fredag, da der kan være olie på vejene.

Læs mere

Stadig flere flytter til Odder

Odder Kommune voksede med 295 borgere i 2017, viser opgørelse fra Danmarks Statistik.

Læs mere

Parkvejens Skole dystede mod Dubai

Eleverne fra Odder og Dubai var med i konkurrence om bedre skolemad- og måltidsvaner.

Læs mere

​Påbud til Hjemmesygeplejen er ophævet

Læs mere

Forslag om lokalråd og Tunø gav debat

På byrådsmødet blev Tunø og lokalråd også diskuteret

Læs mere

Trafiksikkerhed på vej

Byråd har sagt god for trafiksikkerhedsprojekter i Hundslund og Ørting.

Læs mere

Skoleelever dystede i naturfag

Danmarks største konkurrence i naturfag kom til Odder

Læs mere

Trivselsgruppe for unge

Gratis trivselsgruppe for unge i 8., 9. og 10. klasse, hvis forældre er skilt

Læs mere

Kampagne sætter fokus på alkohol 

Odder Kommune deltager i en landsdækkende kampagne, som Alkohol & Samfund og TrygFonden står bag.

Læs mere

Nyvalg til råd og udvalg

Torsdag den 25. januar 2018 kl. 17-19 er der nyvalg for alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odder Kommune.

Læs mere

Debat om skolerne og bestyrelserne

Byrådet debatterede og et flertal vedtog en ny styrelsesvedtægt for skolerne.

Læs mere

Plan ændres efter borgerkritik

En række borgere er kommet i klemme i en lokalplan. Derfor vil politikerne nu ændre planen.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 vedtaget

Et flertal i byrådet vedtog en plan for kommunens mål og strategier for beskæftigelsen.

Læs mere

34 grunde på vej ved Bendixminde

Byrådet har godkendt at byggemodningen af 34 grunde kan gå i gang.

Læs mere

Ny daginstitution er klar til børn

Borgmester Uffe Jensen har fået nøglen til den nye daginstitution ved Vestbyens Skole afdeling Skovbakken.

Læs mere

Hurtigere sagsbehandling

Odder Kommune er igang med en effektivisering af byggesagsbehandlingen.

Læs mere

Det nye byråd er på plads

Det nyvalgte byråd holdt tirsdag den 12. december konstituerende byrådsmøde. Se de nye udvalg.

Læs mere

Virksomheder ser mod Odder

Odder Kommune er på en 26. plads over kommuner, virksomheder gerne vil være i.

Læs mere

Udvidelsen af E45 kommer tættere på

Muligheden for en udvidelsen fra fire til seks spor undersøges nærmere.

Læs mere

Trafik & Veje

Her kan du læse om vejarbejde og andet, der har betydning for trafikken lige nu.

Læs mere

Vi søger praktikant til kommunikation

Vil du prøve kræfter med virkeligheden og strategisk kommunikation hos landets førende kommune inden for sociale medier?

Læs mere

Udvalg får nye navne

Byrådet godkendte nye udvalgsnavne.

Læs mere

Ny ordning for erhvervsaffald

Virksomheder uden abonnement kan aflevere bygge- og anlægsaffald på genbrugspladserne i hele Business Region Aarhus kommunerne.

Læs mere

Et 10. skoleår med sammenhold og udfordringer

Faglige udfordringer, sammenhold på tværs og troen på at verdenen er åben. Sådan beskriver 4 unge deres hverdag i 10. klassecentret i Odder.

Læs mere

Indstilling af medlemmer til lokal naturråd

Samt annoncering af Aarhus Kommune som sekretariatskommune.

Læs mere

Nye vedtægter for skoler sendes i høring

Læs mere

Stampmølle Bæk sendes i høring

Byrådet sender planer om nyt boligområde nord for Stampmølle Bæk i offentlig høring.

Læs mere

Mulighed for nye sommerhusområder

Byråd ansøger Erhvervsministeriet om at ændre sommerhusområder.

Læs mere

Budget vedtaget med bredt flertal

16 af byrådets 19 medlemmer står bag Odder Kommunes budget for 2018.

Læs mere

Synes du også, at det er ret ok at bo i Odder Kommune?

Så var det måske en ide at blive en del af Odder Kommunes ambassadør-korps.

Læs mere

Kæmpe musikfestival for børn

Europas største musikfestival for børn kommer til Odder og Horsens i 2019.

Læs mere

Vil du gøre en forskel for en ung sårbar kvinde?

Nyt samarbejde med mentortilbud for kvinder har brug for din hjælp.

Læs mere

Trafikale gener forude

Trafikale gener i Højvænget 300-344 i perioden 2. oktober til 8 december.

Læs mere

Bredt forlig om Budget 2018

16 af 19 byrådsmedlemmer er blevet enige om en budgetaftale for Odder Kommune.

Læs mere

Flyt til Odder

Vi styrker indsatsen for at få flere børnefamilier til Odder Kommune.

Læs mere

​Nyt projekt med LeveVenner

Et nyt projekt, LeveVenner, giver flere muligheder for, at borgere med en kognitiv funktionsnedsættelse kan få gode oplevelser i fællesskab med frivillige.

Læs mere

Ambitioner om mere klimavenlig kommune

Byrådet har vedtaget, at der skal udarbejdes en plan for, hvordan kommunen kan opfylde kriterierne for at blive Klimakommune Plus.

Læs mere

Byråd ønsker røgfri fremtid

Byrådet bakker op om en kampagne, der skal sikre børn og unge en røgfri fremtid.

Læs mere

Hold ryggen i form

Hvis du har ondt i ryggen, så har Odder Kommunes træningscenter to tilbud til dig. Tilbuddet er en del af lænderyg forløbsprogrammet.

Læs mere

Tre institutioner bygger kunst

Eriksminde Efterskole, Højmarken og Produktionsskolen i samarbejde om at bygge et kunstnerisk univers omkring gadefestivalen.

Læs mere

Vær med til fuldmåne-event

Kom til udviklingsaften og vær med til at sætte programmet for en fuldmåne-event i Odder.

Læs mere

Foreninger har mulighed for at søge puljer

Foreninger i Odder Kommune kan nu søge tre forskellige puljer. Læs om dem alle tre og mulighederne for tilskud.

Læs mere

Hallernes økonomi er sikret

Et flertal i byrådet stemte for en ny aftale med kommunens haller om drift, økonomi og vedligeholdelse.

Læs mere

Planer om flere lejeboliger

Byråd sendte planer for at bygge billige lejeboliger i i midtbyen i høring.

Læs mere

Første skoledag på Skovbakken

Efter to års byggeri kunne elever og personale tage den nye skole i brug.

Læs mere

Byrådet sendte planer for sommerhusområder i høring

Et enigt byråd besluttede at sende planer for to sommerhusområder i høring og opfordrede borgerne til at komme med deres holdninger.

Læs mere

Mange besøgte den nye Skovbakkeskole

Der var stor interesse for at se den nye skole, der er det største nybyggeri i Odder Kommunes historie.

Læs mere

Video: Røgfri arbejdsplads

Se en video om, hvorfor Odder Kommune er en røgfri arbejdsplads, og hvad erfaringerne med det er.

Læs mere

Vi er på top ti i erhvervsvenlighed

Odder Kommune er blandt de ti mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark

Læs mere

Stort boligområde i smuk natur

Nyt område med mulighed for at bygge op til 450 boliger blev præsenteret for byggeaktører.

Læs mere

Sådan rydder vi sne

Fem spørgsmål om snerydning til driftschef Leo Kristoffersen fra Vej & Park.

Læs mere

Aarhus 2017

19 kommuner sammen om Europæisk Kulturregion

Det fortsatte tætte kultursamarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner har fået navn og retning.

Læs mere

Video: Gense kulturåret 2017

Det Europæiske Kulturhovedstadsår 2017 er slut. Se nogle af de mange højdepunkter fra Odder Kommunes projekter.

Læs mere

Flot og rørende forestilling om sagn

Der var udsolgt til Sagn-koncerten, hvor mange borgere fra Odder medvirkede til en flot forestilling.

Læs mere

Børn lærer med skrot og rollespil

Ny hjemmeside fra lokal skole giver elever og lærere inspiration til spændende undervisning.

Læs mere

Odders DNA som kunstnerisk projekt

Der bliver sunget, spillet, danset, bygget og gjort klar i disse dage til den store koncert SAGN i Remisen d. 18. november 2017.

Læs mere

Svinestald bliver til dansehal

En nedlagt svinestald på Dybvad Gods danner rammen om en ny danseforestilling med 60 medvirkende borgere fra Odder.

Læs mere

Koncert om Odders sagn

Sagn er Odder Kommunes store 2017-projekt, og du kan komme med til koncerten.

Læs mere

Vær med til fuldmåneevent

Lørdag den 4. november 2017 inviterer Odder Kommune alle borgere til at deltage i spændende idræts- og kulturevents.

Læs mere

Kulturhovedstadsåret slutter poetisk

Det bliver både poetisk og festligt, når Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 markerer afslutningen på kulturhovedstadsåret 9. december

Læs mere

SAGN - En verden af fortællinger rammer Odder

Kom og oplev SAGN som er Odders bidrag til Kulturby 2017. Værket opføres d. 18. november i remissen.

Læs mere

Liva Weel Story

Odder Musikskole fejrer 100-året for Liva Weels debut i Odder

Læs mere

Stor opbakning til Liva Weel Story

Over 400 publikummer fyldte teltet på Torvet lørdag aften. Se videoer.

Læs mere

Fortæl DIN Odderhistorie

Vil du være med til Odders store 2017-projekt sagn?

Læs mere

Syng med Teitur

Vil du være med til at synge sammen med Teitur og være en del af Odders store bidrag til Aarhus 2017?

Læs mere

Odder hylder den frie tid

En ny festival ser dagens lys, når Odder Gadefestival for første gang løber af stablen den 9. september kl. 10 – 16 i Odder midtby.

Læs mere

Odder ’angribes’ af gadeidrætsprojekt

Lørdag den 9. september kl. 11-16 rammer DGI-projektet ’StreetAttack2017’ Odder til gadefestival.

Læs mere

Tag en cykeltur og vind præmier

Prøv den nye cykelrute på 450 km med flot natur og kulturhistorie.

Læs mere

Flagworkshop var et hit

Mange mødte op for at skabe flotte flag og tale om identitet til Aarhus 2017-projekt.

Læs mere

Levende både kommer til Hou

Tre smukke damer kommer til Hou Havn. Tirsdag er der foredrag.

Læs mere

Sjove sanseinstallationer

Oplev en sjov sanseinstallation ved Biblioteket den 16.-20- maj.

Læs mere

Cykeltur med tarteletter hittede

Der var masser af cykler på vejene på Alrø, da Kulturringen åbnede.

Læs mere

Nyhedsfest for Odder-børn

Stor nyhedsfest for børn i Spektrum med kendte værter.

Læs mere

Unge, samtale og demokrati

Mere end 100 samfundsengagerede unge debatterede demokrati og samfund.

Læs mere

Cykel og trafik event på Vestermarkskolen

Eleverne på Vestermarkskolen fik boostet deres cykler og lært om sikkerhed i trafikken.

Læs mere

Kom til samtalesalon

Debat om demokrati, velfærd og samfundsengagement på biblioteket.

Læs mere

Skrivekonkurrence for 8-16-årige

Børn og unge mellem 8-16 år over hele landet inviteres til at skrive en historie på maksimalt 500 ord over temaet ’rejse’.

Læs mere

100 morgenfriske cyklister vækkede solen

Op mod 100 cyklister ved med, da der var Dawn Ride i Odder.

Læs mere

Børnene åbnede 2017 med sang og dans

Det Europæiske Kulturår blev sunget og danset i gang af kommunens mange børn. Læs mere om arrangementerne i 2017.

Læs mere